Bu poliçe ile konutunuz ve işyeriniz için; yangın, infilak ana teminatlarına ilave olarak, aşağıda belirtilen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek, söz konusu teminatlar dahilinde meydana gelebilecek maddi hasarlar (mal zararları) sonucu, sigortalı olarak, mal sahibinize, kiracınıza veya komşularınıza karşı doğacak mali sorumluluğunuz güvence altına alınır.

Seçime bağlı ek teminatlar:
  • Dahili su
  • Duman
  • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri,
  • Kötü niyetli hareketler, Terör

Genel Şartlar:
Yangın Genel Şartları